Stevens Family Tree

Waldron Family Members
Name Details
Gertrude Maria Waldron b. 1887    
James Waldron b.     
Occupation: Clerk 
James Waldron b.     
Occupation: Commercial Traveller 
John Waldron b. 1804    
d. 1857   Wednesbury, Staffordshire 
Maria Waldron b. 1849   Wednesbury, Staffordshire. 
d. 1921   Wednesbury, Staffordshire 
William Wood Waldron b. 1880    
Occupation: Bank Clerk