Chew Family Tree

Fenton Family Members
Name Details
Benjamin Ellis (Ben) Fenton b. 1857   Stalybridge, Cheshire. 
Alice Fenton b. 1881   Stalybridge, Cheshire. 
Willie Fenton b. 1885   Stalybridge, Cheshire. 
Elizabeth Fenton b. 1887   Stalybridge, Cheshire. 
Edith Fenton b. 1888   Stalybridge, Cheshire.